TEAMUTVIKLING

Legg grunnsteinen i det effektive teamet

Sjå for deg 2-3 timar med aktivitet, smil og hygge som ikkje berre knyter sterkare sosiale band mellom kollegar, men òg gir ei varig betring av kommunikasjonen og samarbeidet på arbeidsplassen.

Aktivitet - Teamutvikling - Moro

Kommunikasjonsverktøyet Diversity Icebreaker legg grunnmuren for engasjerande gruppeoppgåve og spennande aktivitetar. Den raude tråden med kommunikasjon og samarbeid går ...