Sykkelguide

Forespørsel
La ein sykkelguide gi deg inngangen til sykling på stiane i Gloppen. Guiden tar deg med på eit knippe stiar, og gir det gode råd om kor du kan gå for å finne stiar som passar både nivå og forhold. Du veljer sjølv kor lenge du ønskjer guiden, og kva fokuset skal vere.

1 - 3 personar (pris per guide):

  • 2 timar: 1350kr
  • 3 timar: 1950kr
  • 6 timar: 3700kr

4 - 8 personar (pris per guide):

  • 2 timar: 1800kr
  • 3 timar: 2600kr
  • 6 timar: 4500kr
Forespørsel