Aktivitet - Teamutvikling - Moro

Forespørsel
Kommunikasjonsverktøyet Diversity Icebreaker legg grunnmuren for engasjerande gruppeoppgåve og spennande aktivitetar. Den raude tråden med kommunikasjon og samarbeid går gjennom heile opplegget, og kombinasjonen av aktivitet, kunnskap og kollektiv deltaking gir eit varig utbytte for bedrifta.

Gjennom kollektiv refleksjon, involvering av positive emosjonar, og sjølvsagt aktivitet, er Gloppen Aktiv med å gi deltakarane eit felles språk. I tillegg fokuserar vi på korleis vi som personar brukar ulike måtar å kommunisere på, og korleis ein kan utnytte likskapar og ulikskapar i teamet.
Forespørsel

Høydepunkt

Innhald: 2-3 timar (etter ønske)

  • Innleiande del med informasjon og kort spørreskjema
  • Engasjerande gruppeoppgåve
  • Aktivitetar som forsterkar læringsutbytte
  • Kollektiv refleksjon
Booking og pris: På førespurnad

Stad: Vi held til på Sandane, men konseptet kan takast med og brukast over alt.