Skredkurs - 3 dagar

Forespørsel
Kven: For alle som går på topptur eller ferdast i bratt lende, og ønskjer å lære om skred, vær, forhold, kameratredning, og ikkje minst - korleis finne den gode snøen.
Kva: 3 dagar med naturleg progresjon der vi bygger stein på stein med kunnskap og kjennskap. 
Kor tid: På førespurnad
Forespørsel

Innhald

Nøyaktig stad for kurset blir bestemt ut frå snø- og værtilhøve, men vi held oss i utgangspunktet i Gloppen.

Strukturen på dagane er tilnærma lik:

  1. Innleiande teori
  2. Ut på tur for å erfare snø, terreng, vær og kameratredning
  3. Oppsummering
Minste tal deltakarar: 4
Største tal deltakarar: 6

Høydepunkt

Inkludert:

  • Skredutstyr (sendar/mottakar, spade og søkestang)
  • Dyktig og erfaren tindevegleder
Du ordnar:
  • ​​​​​​Mat og overnatting
  • Skiutstyr
  • Personleg turutstyr som klede, sekk, alpinbriller o.l.